1.BIM là gì?

BIM:
BIM viết tắt của từ Building Information Modeling
Mô hình thông tin xây dựng (BIM) là một mô tả dạng kỹ thuật số của các đặc điểm về mặt vật lý và công năng của một tiện ích (công trình).
BIM không chỉ là nguồn lưu trữ và cung cấp thông tin công trình từ giai đoạn thiết kế, thi công đến quản lý vận hành mà còn là quá trình tạo ra và sử dụng nguồn thông tin đó với các hoạt động như mô hình hóa, phối hợp, trao đổi thông tin, sửa đổi thông tin…
BIM được sử dụng xuyên suốt và phục vụ cho đa dạng các đối tượng: chủ đầu tư (Owners); quản lý cơ sở hạ tầng (Facility Managements);  thiết kế kiến trúc (Architects);  thiết kế kết cấu (Structural Engineers),  nhà thầu (Contractors);  nhà thầu phụ (Subcontractors) và xưởng chế tạo (Fabricators).
BIM không phải là Revit, Tekla, Naviswork, Allplan,.. mà BIM là một quá trình tạo dựng thông tin công trình trên một mô hình 3D, 4D, 5D hay 6D duy nhất.

2.Ưu nhược điểm của BIM:

2.1 Ưu điểm của BIM
Quản lý dữ liệu tập trung: tập trung chất lượng các mô hình thiết kế 3D là mọi sữa chữa sẽ tự hoạt động và chính xác hơn nhiều.
Thiết kế mô hình trực quan: Mô hình số hóa một cách chi tiết chính xác, có thể xem từng chi tiết nhỏ nhất.
Tiết kiệm chi phí – thời gian: Giảm thiểu được thời gian, ước lượng được khoảng đầu tư và chi phí, dữ liệu đồng nhất, tránh mất mát nhờ mô hình trên BIM có tính chiều sâu và chính xác cao.
Tiết kiệm chi phí lên đến 10% ( trong đó giảm lãng phí vật liệu xây dựng khoảng 20%) Giảm 80% thời gian lập dự toán.Giảm thời gian thi công khoảng 10% so với tiến độ phê duyệt.
Giảm thời gian thiết kế, điều chỉnh thiết kế khoảng 10%.
Tăng khả năng cộng tác:  các phòng ban làm việc trên mô hình thống nhất,cập nhật thường xuyên, thông tin xuyên suốt, liên kết giữa trở nên chặt chẽ hơn nhờ BIM.
Hạn chế rủi ro: dễ phát hiện và hạn chế phát sinh giảm thiểu sai sót nhờ mô hình 3 Dtrong BIM đầy đủ các yếu tố của công trình thực tế .Sai lệch của quyết toán với dự toán +/- 3%. Giảm các yêu cầu sửa đổi do sự không phù hợp của thiết kế khoảng 40%.
2.2 Nhược điểm :
Nhược điểm BIM vẫn còn một vài điểm trừ nho nhỏ:
Bài toán đầu tư: đầu tư bản quyền phần mềm, chuyên gia tư vấn triển khai, đào tạo sử dụng nhuần nhuyễn.

BIM Tool

 

Một số ứng dụng cụ thể của mô hình thông tin công trình BIM :

  • Thiết kế kiến trúc: từ giai đoạn lên ý tưởng, phân tích năng lượng công trình.
  • Thiết kế kết cấu:  lên phương án thiết kế, phân tích sơ đồ kết cấu.
  • Thiết kế cơ điện nước: lên phương án thiết kế, tối ưu thiết kế (giảm va chạm, đảm bảo cao độ, phân tích hiệu suất)
  • Bản vẽ Shopdrawing, thống kê
  • Mô phỏng trình tự thi công, lắp dựng
  • Phục vụ chế tạo cấu kiện
  • Quản lý tổng mặt bằng, đánh giá tính khả thi ngoài công trường, an toàn lao động
  • Virtual Reality, Augmented Reality, 3D Printing, 3D Scanning
  • Quản lý tòa nhà, hệ thống BMS

 
 

Nguồn tham khảo: http://kientrucsuvietnam.vn/bim-la-gi/

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.