• CFA là gì?
 • Các môn học của CFA bao gồm
 • Kỳ thi CFA
 • Trở thành hội viên của CFA
 • Cơ hội nghề nghiệp với CFA

CFA là gì?

CFA là tên gọi của một Hiệp hội, đồng thời là tên một chương trình học do Hiệp hội CFA cấp chứng chỉ. Hiệp hội CFA được thành lập năm 1947 với tên gọi ban đầu là FAF (Financial Analysts Federation). Sau nhiều lần đổi tên, đến năm 2004, Hiệp hội chính thức dùng tên gọi CFA.
CFA viết tắt cho Chartered Financial Analyst® – là chương trình học do Hiệp hội CFA (Hiệp hội quốc tế dành cho các nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp) cấp chứng chỉ.
Chartered Financial Analyst là một chứng chỉ dành riêng cho các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp trong các lĩnh vực: chứng khoán, đầu tư, quản lý rủi ro, ngân hàng và tài chính.
CFA cũng thành lập trên cơ sở ấy, cũng giống như các hiệp hội như ACCA và CIMA, CFA được thành lập để kết nối các thành viên đam mê đầu tư, tạo điều kiện để họ có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau liên kết phát triển.
CFA cung cấp 2 chương trình học chủ yếu: chương trình CFA và chương trình CIPM. Ở Việt Nam, học viên chủ yếu theo học CFA, tuy nhiên số người có chứng chỉ CFA tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng hơn 30 người.

Các môn học của CFA bao gồm:

 1. Ethical and Professional Standards (Tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp)
 2. Quantitative methods (Phương pháp tính định lượng)
 3. Economics (Kinh tế học)
 4. Financial Reporting and Analysis (Báo cáo và phân tích tài chính)
 5. Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)
 6. Equity Investment (Đầu tư vốn cổ phần)
 7. Fixed Income (Thu nhập cố định)
 8. Derivatives (Công cụ phái sinh)
 9. Alternative Investments (Đầu tư thay thế)
 10. Portfolio Management and Wealth Planning (Quản lý và lập kế hoạch danh mục đầu tư)

Kỳ thi CFA:

Gồm 3 kỳ thi được tổ chức tại các test center trên toàn thế giới.
Tất cả các kỳ thi chỉ sử dụng duy nhất tiếng Anh, bài thi diễn ra trong vòng 6 giờ đồng hồ (chia làm hai buổi sáng và chiều), và diễn ra gần như đồng thời trên toàn thế giới để tránh trường hợp lộ đề thi.
Level 1: 100% trắc nghiệm , thi vào tháng 6 & 12 hàng năm
Level 2: 100% trắc nghiệm liên quan đến tình huống, chỉ  thi vào tháng 6 hàng năm
Level 3: 50% tự luận – 50% trắc nghịệm liên quan đến tình huống, chỉ thi vào tháng 6 hàng năm

Trở thành hội viên của CFA:

Bạn phải  là học viên của CFA và vượt qua tuần tự là một điều kiện để trở thành CFA chartered holder, được khảo sát và theo dõi về đạo đức nghề nghiệp và phải có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, đầu tư.
CFA cũng có hình thức hội viên Affiliate đối với các chuyên viên Tài chính chưa tích đủ 4 năm kinh nghiệm nhưng muốn gia nhập cộng đồng CFA và mở rộng mối quan hệ với những người trong ngành.

Cơ hội nghề nghiệp với CFA:

Tỷ lệ đậu CFA toàn cầu thường thấp hơn 40%. CFA tại Việt Nam vẫn là một bằng cấp danh giá nếu bạn có định hướng theo đuổi mảng Tài chính – Đầu tư.
Theo viện CFA, top 10 chuyên viên trong ngành Phân tích tài chính (hội viên CFA) thuộc các công ty hàng đầu như JP Morgan Chase, PricewaterhouseCoopers, HSBC, Bank of America, Merrill Lynch, UBS, Ernst & Young. RBC, Citigroup, Morgan Stanley and Wells Fargo.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.