Vườn (tiếng Anh: Garden) là khu đất để trồng trọt, có tính ổn định và thường được rào giậu.
Có nhiều loại vườn khác nhau.
Những khu vườn cảnh, mục đích làm đẹp cho cảnh quan.
Những khu vườn hoa, được dành để trồng hoa và làm đẹp cho thiên nhiên xung quanh.
Loại vườn nhỏ trồng rau quả cho nhu cầu của một gia đình.
Loại vườn để trồng trọt bán sản phẩm (vườn cây ăn trái)…
Làm vườn đã trở thành một ngành nông nghiệp và có hai nhánh: vườn sản xuất thức ăn được (củ, quả, hạt…) và vườn sản xuất các thứ không ăn được (cây thuốc, cây cảnh, cây giống…). Khái niệm vườn còn được dùng cho cả những khu đất lớn, như vườn quốc gia.
 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.