I.Thuế nhà thầu là gì?
II.Nhà thầu nước ngoài
III.Đối tượng áp dụng
IV. Đối tượng không áp dụng
V.Bao gồm những loại thuế nào
VI.Thời hạn nộp thuế nhà thầu

I.Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu – FCT : thuế áp dụng cho các tổ chức và cá nhân nước ngoài kiếm thu nhập từ việc cung cấp dịch vụ hoặc dịch vụ liên quan đến hàng hóa tại Việt Nam.

II.Nhà thầu nước ngoài:

 • Tổ chức nước ngoài: có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam (permanent establishment – PE)
 • Cá nhân nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam.

III.Đối tượng áp dụng:

 1. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam hoặc có doanh thu được tạo ra tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa các doanh nhân nước ngoài với các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 2. Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ đồng thời phân phối hàng hóa Việt Nam hay phân phối hàng hóa theo – Incoterm nơi người bán chịu rủi ro.
 3. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam,một số tổ chức Việt Nam được ủy quyền hoặc thuê để thực hiện một số dịch vụ và dịch vụ phân phối khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.
 4. Tổ chức cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức cá nhân Việt Nam để đàm phán ký hợp đồng dưới tên tổ chức cá nhân nước ngoài.
 5. Các cá nhân tổ chức tiến hành các hoạt động xuất, nhập khẩu, hay phân phối hàng hóa, dịch vụ trên thị trường Việt Nam hoặc mua hàng xuất khẩu để bán lại cho các thương nhân Việt Nam.

IV. Đối tượng không áp dụng:

 1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Dầu khí, Luật các Tổ chức tín dụng;
 2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoá cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam;
 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam;
 4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.
 5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, có bao gồm hoặc không bao gồm vật tư, thiết bị thay thế kèm theo;
– Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);
– Xúc tiến đầu tư và thương mại;
– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài;
– Đào tạo (trừ đào tạo trực tuyến);
– Chia cước (cước thanh toán) dịch vụ, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam

V.Bao gồm những loại thuế nào:

Đánh trên dịch vụ cung cấp:
Thuế Giá trị gia tăng( VAT)
Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Thù lao cá nhân ( tiền lương, tiền công)
Thuế giá trị gia tăng (VAT)
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Các khoản thuế khác sẽ tuân theo quy định pháp luật về thuế hiện tại của nhà nước Việt Nam.

VI.Thời hạn nộp thuế nhà thầu:

Thời hạn thanh toán thuế nhà thầu của doanh nghiệp được ấn định là 10 ngày nếu thanh toán được thực hiện hoặc vào ngày 20 của tháng tiếp theo nếu được thanh toán hàng tháng kể từ ngày nghĩa vụ thuế trùng với với thời hạn thanh toán khai thuế.
 
 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.